Sitespecifieke installatie

Tape en video 

3x5x3 meter

2018