Over

Met plakband en bewegende lichtprojecties verandert Nelleke Bosland bestaande architectuur in vervreemdende werelden. Wat is voor, wat is achter, wat is boven, wat is onder? Helder gekleurde lijnen en schaduwen dansen en buitelen ritmisch door elkaar, spiegelende vlakken zorgen voor een verwarrende herhaling. De locatie vervlecht zich zo met de projectie, de tape zorgt voor onverwachte ruimtelijke verbindingen en smeedt tegelijk alles tot één geheel. Gepresenteerd in zelf geconstrueerde afgebakende ruimtes, ontvouwt er een abstracte, felgekleurde wereld zich ten volle en versmelten lichtprojectie en plakband tot een tastbare werkelijkheid die soms niet te onderscheiden is van een op de computer ontworpen virtual reality. 

Using sticky tape and moving light projections, Nelleke Bosland transforms existing architecture into alienating worlds. What is in front, what is in the background, what is above, what is below? Brightly coloured lines and shadows dance and tumble rhythmically through each other, reflecting surfaces create confusing repetitions. In this way the location interweaves with the projection, the tape creates unexpected spatial connections and at the same time weaves everything into a single whole. Presented in self-constructed demarcated spaces, an abstract, brightly coloured world unfolds to the fullest and light projection and tape merge into a tangible reality that is almost indistinguishable from a computer designed virtual reality.